ORTAOKUL

KARDEŞLİK, PAYLAŞIM & ERDEM

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

 

Kazanılan beceriler doğrultusunda edinilen bilgilerle, çocuklarımızın ilerde gelecekleri yüksek konumların zeminini hazırlıyoruz.

 

+DETAYLAR

Sosyal Kulüpler

 

Çocuklarımızın öğrendiklerini tekrardan aktivite yoluyla tecrübe etmeleri ve yeni faydalı uğraşlar için ilgili kulüplere yönlendiriyoruz.

 

+DETAYLAR

İnsan Odaklı Yaklaşım

İyi bir eğitim insanı hedeflerini belirlemeye yardımcı olur ve bu hedeflere ulaştırır.

 

Hedefleri belirleme ve ulaşmada ortaokul eğitiminin önemi büyüktür. Ortaokul bitimindeki TEOG sınavı öğrencilerin sosyal yaşamının en önemli basamağıdır.

 

TEOG’ la iyi bir başarı yakalayan öğrenciler, iyi bir üniversitenin kapılarının anahtarını ellerine alırlar ve iyi bir mesleğin ilk adımlarını atarlar. Bu nedenledir ki; iyi bir meslek, iyi bir üniversiteden, iyi bir üniversite eğitimi, iyi bir liseden, iyi bir lise eğitimi iyi bir ortaokuldan, iyi bir ortaokul eğitimi, iyi bir ilkokuldan, iyi bir ilkokul eğitimi de iyi bir anaokulundan geçer.

Fiziksel, Zihinsel, Duygusal ve Sosyal Gelişim

Atabek Eğitim Kurumu da eğitim alanında “en iyi” olmak, “en iyiler” yetiştirmek için Anaokulundan Liseye kadar çalışmalarını, nitelikli, donanımlı, güler yüzlü kadrosuyla tüm gücüyle sürdürmektedir.

 

Alan öğretmenleri ile Rehberlik Servisimizin hazırladığı program doğrultusunda uygulanan etütlerle TEOG Sınavı kabus olmaktan çıkıp, öğrencilerin günlük yaşamlarının bir parçası gibi olağan bir hal almaktadır.

 

Ortaokul döneminde öğrenciler fiziksel, zihinsel, sosyal ve duygusal gelişim ve değişimi yoğun olarak yaşarlar. Bu süreci kolaylıkla atlatabilmek, uyum sağlamak, sağlıklı ilişkiler kurmak , ilgi ve ihtiyaçlarına cevap vermek Atabek ‘teki çalışmalarla hayat bulmaktadır.

 

Ortaokul eğitiminin daha çok bilişsel eğitimden olduğu inancının aksine yaşamın salt sınavlardan ibaret olmadığı bilinciyle öğrencileri sosyal birey olarak hayata hazırlamada Atabek’te uygulanan Sosyal Etkinlikler önemli rol oynamaktadır. Sanat, müzik, dans çalışmaları, spor etkinlikleri, ve uygulamalı çalışmalarla öğrencinin kendini tanıyarak kişisel gelişimlerini sağlamanın yanı sıra çevresini ve ilişkili olduğu diğer çevreleri tanımakta, böylece özgüvenlerini de geliştirmekteler.

 

Atabek Ortaokulu öğrenciyi merkez kabul ederek onun varlığını geliştirici çalışmalar yürütmekte, öğrenci için iyi bir gelecek kapılarını aralamaktadır.Foote Logo

Öğrencilerimizi, çağdaş öğrenme ortamında, öğrencilerimizin bireysel gelişim özelliklerini göz önünde bulundurarak hareket ediyoruz