İLKOKULU

GENEL İŞLEYİŞ

Genel

Özel Atabek İlkokulunda eğitim ve öğretim sabah 09.00’da başlar,17.00’a kadar devam eder.

 

Nöbetçi öğretmenler sabah 08.00’da okulda hazır bulunur, akşam saat 18.00’da okuldan ayrılırlar.

 

Zorunlu haller dışında tüm velilerimizin belirtilen eğitim saatlerine uyması, öğrencilerimizi sabah okula geç getirmemeleri veya gün içerisinde ders programını bölerek okuldan almamaları konusunda titizlik göstermeleri gerekmektedir. Servis kullanmayan öğrencilerimiz, saat 08.30’dan önce okula bırakılmamalıdır. Zamanından önce okula getirilen öğrenciler nöbetçi öğretmene teslim edilmelidir.

 

Öğrencinin okuldan alınmasında sorumlu kişinin değişmesi halinde öğrenciyi alacak kişinin kimliği ve telefon numarası önceden okul müdürlüğüne bildirilmeli ve alacak kişinin kimliği ile okula gelmesi gerekmektedir. Aksi takdirde öğrencimiz kimliksiz kişilere ve beyan dışında başka bir kimseye teslim edilmez.

 

Öğrencilerimizin yaşları küçük olduğu için duyurulacak her türlü konu “k12net” sistemiyle internetten mesaj yoluyla veya yazılı olarak öğrencilerimizle velilere gönderilir. Her yazının alt kısmında velinin yazıyı aldığına dair bir bölüm vardır. Bu bölümün doldurulup imzalandıktan sonra mutlaka öğrenci ile ertesi gün okula geri gönderilmesi gerekmektedir. Bilgi yazılarının imzalanarak okula geri gönderilmiş olması velinin konu hakkında bilgi aldığını belirtir.İletişimin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için yıl içinde olabilecek adres ve telefon değişikliklerinin yazılı bir dilekçe ile okul yönetimine bildirilmesi önem arzettiğinden zorunludur.

E-okul, K12net Sistemi ve Günlük İletişim Defteri

Okulumuzda Okul-öğretmen-öğrenci-veli arasındaki öğrencilere yönelik eğitim öğretim ,kişisel tutum- davranış, gelişme, ders ve etkinliklere katılım, devam durumu, arkadaş ilişkileri konularında iletişimi sağlamak amacı ile e-okul, k12net ve Günlük İletişim Defteri kullanılmaktadır.

 

Bu iletişim ağları öğrencilerimizin okuldaki ve evdeki zamanlarını nasıl değerlendirdiklerini, etkinliklere katılımını, günlük ders ve ödev takibini amaçlar. Aynı zamanda öğrencilerimizin kendilerini değerlendirmelerini sağlayarak özdenetimlerini geliştirmelerini hedefler. Bu bilgilenme sistemini ve iletişim defterini okulun ve velilerin öğrencilerimizle ilgili ertelenemez olay ve durumlardan zamanında haberdar olmaları amacı ile kullanıyoruz. Velilerimizin gerekli durumlarda öğretmenlerimizin önlem almaları ve çözüm bulmaları ve onların gelişim aşamalarının izlenmesinde yararlı olacak bilgileri bu yolla iletebilirler. Öğretmenlerimiz tarafından da aynı amaçla ve günlük davranış değerlendirme ,ödevlendirme, ödev ve sınavları değerlendirme, sonuçları bildirme amaçlı kullanılacaktır.

 

Öğrencilerimizle ilgili sağlıklı değerlendirme yapabilmemiz için, öğrencilerle ilgili okulu etki edecek her türlü bilgiyi okul yönetimi ve sınıf rehber öğretmeni ile paylaşmak öğrenciyi doğru tanıma , anlama ve yaklaşımlarda doğru hareket etme adına yararlı olacaktır.

 

Gelişmelerden zamanında haberdar olmak için k12net sistemini düzenli olarak her gün kontrol etmek gerekmektedir.

Aile Katılımı

Yılda iki kez genel veli toplantısı yapmaktayız. Toplantılarımız randevulu sistemle ve birebir yapılmaktadır. Lüzum üzerine okul ve sınıf geneliyle de toplantılar düzenlenmektedir.

 

Ailelerin okul ve ders programlarından ve öğrencinin gelişiminden haberli olmaları için öğrencilerin performans, proje çalışmalarında onlara destek olmaları, zaman zaman okuldaki etkinliklerde yer almaları, davet edildiğinde randevu saatine riayet ederek mutlaka okula gelmeleri, veli toplantılarına katılmaları gerekmektedir.

Devam - Devamsızlık

Ders başarısı, sosyal gelişimleri açısından öğrencilerin okula devam etmeleri yasal bir zorunluluktur.Öğrencilerin okula devamsızlıkları hastalık halinde raporla belgelendirilmeli, iki günü aşmayan devamsızlıklarda veli tarafından okul idaresinden veya sınıf öğretmeninden izin alınmalıdır. Öğrencilerin devam durumları e-okul sistemine günü gününe işlenmektedir. Mazeretsiz devamsızlık halinde veli k12net sisteminden mesaj yoluyla bilgilendirilecektir.

Kılık, Kıyafet

Öğrencilerimiz okula eğitim- öğretim yılı başında tüm öğrenci ve velilere duyurulan okul formaları ile geleceklerdir. Okul armaları okulumuzdaki ilgili birimden temin edilecektir. Sportif etkinliklerde de rahat edebilecekleri serbest eşofman ve spor ayakkabı kullanılacaktır. Temsili Spor etkinliği ve yarışmalarda okul spor takımları kullanılacaktır.

Ulaşım - Servis

Okul servis organizasyonuna öğrencinin alınacağı ve bırakılacağı adres, telefon ve kişileri ayrıntılı olarak bildirilmesi gerekmektedir. . Öğrenci, şoför tarafından bildirilen saat ve yerde zamanında bulunmalıdır. Servis şoförünün ad, soyad ve GSM numarasının, servis yöneticisinin telefonlarının veli tarafından alınması önemlidir.

 

Servisin hava, trafik ve arıza gibi nedenlerle gecikebileceğini kabul ederek hoş görülmesi önemlidir .Öğrencilerimizin evlerine ve okula zamanında ulaşmalarını sağlamak bakımından her zaman alındıkları/ bırakıldıkları noktalar dışında yerlerden alınıp bırakılmaları konusundan ısrarcı olunmamalıdır.

Destekleyici Eğitim Etkinliklerimiz

Yaşayarak öğrenmeyi hedeflediğimiz , hedeflenen programdan haz duyulan  bir programın içerisine kattığımız değişik etkinliklerle bilişsel, sosyal ve duygusal gelişim alanlarını desteklemeyi amaçlıyoruz. Bu nedenle çeşitli zamanlarda  uygulamak üzere  düzenlediğimiz etkinliklerimiz yıl boyunca okulumuzda veya  farklı yer ve  mekanlarda gerçekleştirilecektir.

Eğitim Sistemimiz

EĞİTİM AMACIMIZ:

Özel Atabek İlkokulunda, eğitim ve öğretim sürecinde yaşamın içinde yaparak yaşayarak öğrenmek, araştırmayı desteklemek, öğrencinin düşünsel ve fiziksel gelişimini sağlamak , herr ortamda kendini ifade edebilen bireyler yetiştirmek ana hedefimizdir. Derslerimizin işlenişinde temel amaç, öğrenmenin öğrenilmesi sonucu “TAM ÖĞRENME” nin sağlanmasıdır.

 

Okulumuz yapılandırıcı (constructive) eğitim kuramını savunur. Bu kuram, ezbere dayalı öğretimi ortadan kaldırmanın en pratik yoludur.Özel Atabek İlkokulu, uygulamalarında Bilişsel (cognitive) Öğretim Kuramı” ve “Çoklu Zeka Kuramı’nı” esas alır.Okulumuzda öğrenci merkezli anlayış; proje yöntemi ve tematik uygulamalarla sağlanır.

 

Özel Atabek İlkokulu, öğrencilerinin bilgiye ulaşma, ondan yararlanma, onu geliştirme yöntemlerini öğrenmelerini ilke edinmiştir. Bu anlamda Özel Atabek İlkokulunda “Yaşayarak Öğrenme” (Total Physical Response) sistemi uygulanmaktadır.Ölçme değerlendirme yalnızca sonuca ve çıktıya gore değil, sürece ve çabaya da değer vererek yapılır. Öğrencilerimiz, geleceğimizin şekillendiricisi olacaklar, onların eğitimi ve öğretimi ne kadar sağlam olursa geleceğimiz de o kadar güvenli olacaktır. Geleceğimizi emanet edeceğimiz gençleri en doğru şekilde yetiştirmek, birinci hedefimizdir.

 

“ İlköğretim mutlaka insanlığın ve medeniyetin gerektirdiği ilmi versin, o kadar pratik bir şekilde versin ki, çocuk aç kalmaya mahkum olmadığına emin olsun.” der, geleceğimizi gençlere emanet eden Büyük önder M. KEMAL ATATÜRK.

 

Bu doğrultuda ,

 

ÖZEL ATABEK ÖĞRENCİSİ;

 

 • Atatürkçü düşüncenin ışığında, demokratik, laik, özgürlükçü,
 • Vatanını seven, koruyan, yücelten,
 • Ulusal değerleri sahiplenen,
 • Okuma alışkanlığı kazanmış, Türkçe’yi doğru kullanabilen,
 • Bir yandan yaşama, bir yandan da üst öğretim kurumlarına hazırlanabilen,
 • En az iki yabancı dili konuşabilen,Sanatsal beğenisi ve estetik anlayışı gelişmiş,
 • Kendisiyle barışık, üretken ve yeniliklere açık,
 • Barıştan yana, ulusal ve evrensel değerlere sahip,
 • Öğrenmeyi öğrenmiş, bilgiden bilgi üretebilen,
 • Kendi hak ve sorumluluklarını bilen, başkalarının hak ve düşüncelerine saygılı olan,
 • Kültür ve sanata değer veren,
 • En az bie enstrüman çalabilen,
 • Özgür, özgün ve bilimsel düşünce yeteneği ile donanmış,
 • Toplumsal değerlere saygı duyan, kendi değerlerini de yaşayabilen,
 • Girişimci, araştıran, sorgulayan, kendine güvenen,
 • İnisiyatif kullanabilen,
 • Topluma ve çevreye karşı sorumluluk taşıyan,
 • Emeğe değer veren,
 • Etkin iletişim kurabilen,
 • Sosyal dayanışmaya inanan,
 • En az bir spor branşı ile yakından ilgilenen,
 • Teknolojiyi öğrenen ve kullanan,
 • Bireysel farklılıkların farkında olup kendini bu yönde geliştirebilen mutlu bireyler olarak mezun olur ve bütün bu donanımlarını yaşamında kullanır ve paylaşır.


Foote Logo

Öğrencilerimizi, çağdaş öğrenme ortamında, öğrencilerimizin bireysel gelişim özelliklerini göz önünde bulundurarak hareket ediyoruz

    

Bilgi Formu

Talebiniz için eğitim danışmanımız sizi en kısa sürede bilgilendirecektir.