FARKIMIZ

KALİTELİ BİLGİYLE DONATILMIŞ NESİLLER

Öğrencilerimizi, çağdaş öğrenme ortamında bireysel gelişim özellikleri göz önünde bulundurularak;

DONANIM & ERDEM

İnsanlığın yükselttiği çağdaş-bilimsel bilgi, beceri ve değerlerle donatılmış.

UZLAŞMA KÜLTÜRÜ

Toplumsal ilişkilerinde üstün vasıfları sayesinde öncelikle tercih edilen.

SEÇKİN DEĞERLER

Saygın kişiliğe sahip, kendine güvenen ve ahlaki değerleri yüksek.

KAZANIM

Mükemmeliyet arayışı içinde, aktif, yurtsever birey bilinci.

ENTELEKTÜEL

Dünyadaki gelişmeleri takip eden ve bilimsel gelişmelerin öncüsü olabilen.

ATATÜRK SEVGİSİ

Atatürk ilke ve devrimlerini özümsemiş, bu ülke ve devrimlerin koruyucusu ve takipçisi olan.

YARATICILIK

Özgür hayal gücünün yardımıyla, sevgiyle donatılmış öz bilincini kullanarak içindeki yaratıcı potansiyeli ortaya çıkaran.Foote Logo

Öğrencilerimizi, çağdaş öğrenme ortamında, öğrencilerimizin bireysel gelişim özelliklerini göz önünde bulundurarak hareket ediyoruz