Değerler Eğitimi

"Buraya Açıklama Gelecek"

DEĞERLER EĞİTİMİ PROJESİ

Aralık ( Sorumluluk ) 

Ocak – Şubat Ayı (Sabır)   

Mart Ayı (Adalet) 

Nisan Ayı ( Hayat ve Hayatın Anlamı ) 

Projenin adı Yaşayan Değerler Eğitimi Projesi (YDEP)

PROJENİN AMAÇLARI

Proje “değerler erozyonuna çözüm arayışının” bir ürünüdür. Çocuklarımızın sağlıklı kişiliğin temel taşlarını oluşturan toplumsal ve evrensel değerleri kazanmalarını ve kişiliklerinin her yönüyle gelişmesini sağlamak, öğrencilerimizi toplumsal ve evrensel değerlerle donanmış ve bu değerlerle yaşamayı yaşam biçimi haline getirmiş bireyler olarak yetiştirmek, çeşitli programlar aracılığı ile, öğrencilerin temel insani özellikleri kazanmasını sağlamak, değerlere karşı duyarlılık oluşturmak ve onları davranışa dönüştürme konusunda öğrencilere yardımcı olmak bu projenin temel amaçlarıdır.

Bu temel amaçlar çerçevesinde gerçekleştirilmek istenen somut hedefler şunlardır:

1.    Öğrencilere temel insanî değer ve erdemlerin kazandırılması, değerlere karşı duyarlılık

       oluşturulması ve onları davranışa dönüştürülmesi,

1.    Toplum tarafından kabul gören değerlerin uygun okul ortamı oluşturularak geliştirilmesi ve

       pekiştirilmesi.

1.    Öğrencilerin sorumluluk duygularının geliştirilmesi.

2.    Akademik bilgi ve gerçek hayatta rehberlik edecek ahlaki değerlerle donatılmış

      öğrencilerin yetiştirilmesi.

1.    Kültürel kodların güçlendirilmesi,

2.    Okul ve çevresindeki sosyal yaşamın ahlaki ve etik değerlere uygun olarak şekillenmesi,

3.     “Ahlak Temelli Disiplin” kavramının yerleştirilmesi.

4.    Öğrencilerde ahlaki bir topluluk bilincinin oluşturulması.

PROJENİN GEREKÇESİ

Baş döndürücü değişim çağında, binlerce yıllık deneyimlerden süzülüp gelen geleneksel değerlerin korunması eğitimin en özel çalışma alanlarından biri haline gelmiştir. Okulun iki temel sorumluluğu öne çıkmaktadır:

1.    Geçmişten devralınan geleneksel kültürel değerleri yeni hayat biçimleri içerisine faydalı bir şekilde nasıl alabiliriz?

2.    Yeni kültürel değerleri geleneksel kültür sistemi içerisine nasıl yerleştirebiliriz?

Değerler Eğitimi Projesinin neden bir zorunluluk olduğu, aşağıdaki iki soruya verilecek cevaplarla ortaya çıkmaktadır.

·         Bir taraftan muasır medeniyeti yakalarken aynı zamanda kendimiz olarak nasıl kalabiliriz?

·         Hem modern dünyaya yön verebilmek ve hem de kendi kültürel değerlerimizi koruyarak toplumsal çözülmeye maruz kalmamak nasıl mümkün olabilir?

Değerler doğru ve yanlışın ayırt edilmesine yardım eden temel inançlardır. Hayata denge ve anlam katarak, toplumu oluşturan bireylerle birlikte yaşamaya imkân tanırlar. Değerler doğuştan getirilmeyip, gözlem ve etkileşim sonucunda yaşayarak öğrenilirler. Bu tespit okulun değerler eğitimi konusundaki en büyük sorumluluğunu öne çıkarmaktadır.

Eğitim, toplumun idealine yönelik değerler sistemini bireylere iletmede önemli rol oynamaktadır. Okulların, önemli görevi, kültür aktarımında okul programında açık olarak belirtilen veya belirtilmeyen değerleri öğretmek, öğrencileri belirlenen kurallar doğrultusunda disipline etmek, ahlaki gelişimine katkıda bulunmak, karakterini ve benlik algısını olumlu yönde etkilemektir. Okullar bazı değerlerin takdir edildiği ve öğretildiği yerler olduğuna göre orada bulunan öğretmen ve yöneticilerin de bu değerlere sahip olması ve öğrencilere rol model olmaları gerekmektedir.

Birey, ileriki dönemlerde kişiliğini, bakış açısını, davranışlarının yönünü belirleyecek, onun tanınmasında temel ölçütler olarak işlev görecek değerleri yaşarken kazanır. Bu yüzden bireyin belirli değerlerin farkına varması, yeni değerler üretmesi, benimsemesi ve kişiliğine mâl ederek davranışları ile sergilemesi başlı başına bir eğitim ve eğitici sorumluluğudur.  Buna kısaca değerler eğitimi denilmektedir.

Değerler eğitiminin hedefi, değerler oluşturmak ve değerlerini davranış haline getiren bireyler yetiştirmektir. Değerler anlatmakla veya tanımlamakla elde edilemezler. Doğrudan yaşanmalı, içselleştirilmeli ve onlara ilişkin duygularla verilmelidir. Değerler yaşanılarak bir kimlik kişilik boyutu haline gelir. Değer eğitiminin ön koşulu ise, çocuğa özgür iradesini kullanacak ortam hazırlamaktır. Dayatma, baskı ve koşullandırma ile yapılan eğitim çocuğun kendinden çok başkalarının isteklerini gerçekleştirme işlevine sahip olur.

Araştırmalar düşünceli, saygılı, güvenilir, adil, sorumlu, kısacası iyi insanların yaşamda daha başarılı olduğunu göstermiştir. Bu nedenle, değerler eğitimi, okullarda en az matematik ve Türkçe eğitimi kadar önemli ve gereklidir. Değerleri önemsemeyen ve bu değerlere uymayan çocukların yetişkin olduklarında iş, aile ve sosyal yaşamlarının iyi gitmediği araştırmalar sonucu ortaya çıkmıştır.

Ülkemizde değerler eğitimi değişik evrelerden geçmiştir. Değerler eğitimi kimi zaman ayrı bir ders olarak okutulmuş, kimi zaman da diğer derslerin içerisinde öğrencilere verilmeye çalışılmıştır. Günümüzde değerler eğitimi, diğer derslerin konuları içerisinde verilmeye çalışılmaktadır. Bu durum etkili bir değerler eğitimi verilebilmesi için her şeyden önce tesadüfî olmayan, planlı bir eğitim anlayışına duyulan ihtiyacı ortaya çıkartmaktadır.

Ders kitaplarında yer alan, kardeşlik, vatan sevgisi, nezaket ve görgü kuralları, vatan sevgisi, sabır, adil olma, aile birliğine önem verme, bağımsızlık ve özgür düşünebilme, barış, iyimserlik, duyarlı olma, dürüstlük, estetik duyguların geliştirilmesi, hoşgörü, misafirperverlik, saygı, sevgi, sorumluluk, temizlik, vatanseverlik gibi birçok değerin okullarda yapılacak olan etkinlikler ve uygulamalarla hayata geçirilmesi davranışa dönüştürülmesi önemlidir.

2014 – 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖZEL ATABEK İLKOKULU
DEĞERLER EĞİTİMİ YILLIK ÇALIŞMA PLANI

DEĞER ADI

SAYGI VE SEVGİYE DEĞER BİR VARLIK OLAN İNSAN

UYGULANAN AY

EYLÜL

ETKİNLİK UYGULAMA SINIFI

TÜM SINIFLAR

KAZANIMLAR

Saygı, sevgi kavramlarını bir değer olarak fark etme.

ALT DEĞERLER

YAPILACAK ETKİNLİKLER

YARARLANILACAK KAYNAK VE KİŞİLER

SEVGİ  1-31.   insan sevgisi2.   Doğa ve hayvan sevgisi3.   Ülke ve bayrak sevgisi

4.Sevgi ve vefa

SAYGI

1.   İnsanlığa karşı saygı

2.   Farklılıklara karşı saygı

3.   Trafikte saygı

4.Büyüklerine öğretmenlerine saygı

• Okul içinde sevgi, saygı değerlerini işleyen pano oluşturulması.•  “Sevgi” konulu resim sergisi düzenlenmesi• Engeliler okulunu ziyaret ve toplum hizmetinin yerine getirilmesi• Ülkemizde ki farklı kültürleri tanıtıcı sergi çalışması yapılması

• Duvar gazetesi, dergi broşür hazırlanması

• Konu ile ilgili kısa filmlerim seyrettirilmesi

• Aile bilgilendirme mektuplarının yazılması

• Ailelere yönelik broşür, bülten hazırlanması

• Ailelere ev ödevi verilmesi

• İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri• Okul İdaresi• Okul Öğretmenleri• Okul çalışanları

• Okul Aile Birlikleri

• Kültür Müdürlüğü

•  Emniyet Müdürlüğü

İnternet

•   Müftülük

DEĞER ADI

AİLE VE TOPLUM

UYGULANAN AY

EKİM

ETKİNLİK UYGULAMA SINIFI

TÜM SINIFLAR

KAZANIMLAR

Aile ve toplum kavramının önemini bilir. Ailenin toplum yapısındaki rolünü bilir.Ailenin çocuk eğitimindeki rolünü bilir.

ALT DEĞERLER

YAPILACAK ETKİNLİKLER

YARARLANILACAK KAYNAK VE KİŞİLER

AİLE1.   Birey

2.   Anne-baba

3.   Kardeş

4.Paylaşma-

5.Toplum

6.Yardımlaşma

7.Misafirperverlik

• Okul içinde aile değerlerini işleyen pano oluşturulması.•  “Ailem ve ben” konulu skeç• “Örnek Alalım Köşesi” basında yer alan duyarlılık değerleri kapsayan örneklerin sergilenmesi

• Duvar gazetesi, dergi broşür hazırlanması

• Konu ile ilgili kısa filmlerin seyrettirilmesi

• Aile bilgilendirme mektuplarının yazılması

• Ailelere yönelik broşür, bülten hazırlanması

• Ailelere ev ödevi verilmesi

• İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri
• Okul İdaresi;
• Okul Öğretmenleri

 

 

DEĞER ADI

AHLAK VE DEĞERLER

UYGULANAN AY

KASIM

ETKİNLİK UYGULAMA SINIFI

TÜM SINIFLAR

KAZANIMLAR

 Ahlak kavramını bir değer olarak fark etme. Temizlik ve hijyen  kavramını bilir ve insan hayatındaki önemini kavrar. Ahlak ve Temizlik ile ilgili atasözlerini bilir.

ALT DEĞERLER

YAPILACAK ETKİNLİKLER

YARARLANILACAK KAYNAK VE KİŞİLER

AHLAK 1Etik değerler2.   Empati

3.  Sevgi-Saygı

TEMİZLİK

1.   Kişisel temizlik

2.   Çevre temizliği

•Okul içinde temizlik, özgüven değerlerini işleyen pano oluşturulması.•   “Temizlik” konulu resim sergisi düzenlenmesi• Geri dönüşüm çalışması yapılması

• Atık ve arıtma tesislerini ziyaret yapılması

• Duvar gazetesi, dergi broşür hazırlanması

• Konu ile ilgili kısa filmlerim seyrettirilmesi

• Aile bilgilendirme mektuplarının yazılması

• Ailelere yönelik broşür, bülten hazırlanması

• Ailelere ev ödevi verilmesi

. Okul içinde Ahlak değerini işleyen pano oluşturulması.

•   “Güzel AHLAK” konulu Kompozisyon ve şiir yarışması düzenlenmesi

• İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri• Okul İdaresi• Okul Öğretmenleri• Okul çalışanları

• Okul Aile Birlikleri

• Kültür Müdürlüğü

•  Emniyet Müdürlüğü

İnternet

•   Müftülük

DEĞER ADI

İNSANIN SORUMLULUĞU

UYGULANAN AY

ARALIK

ETKİNLİK UYGULAMA SINIFI

TÜM SINIFLAR

KAZANIMLAR

Sorumluluk kavramını bilir.Merhametli olmanın sosyal yaşamdaki önemini kavrar.
1.Kendine karşı sorumluluğunu kavrar
2.Ailesine karşı sorumluluğunu kavrar
3. Okuluna ve çevresine karşı sorumluluğunu kavrar
4.Ülkesine ve dünyaya karşı sorumluluğunu kavrar.

ALT DEĞERLER

YAPILACAK ETKİNLİKLER

YARARLANILACAK KAYNAK VE KİŞİLER

SORUMLULUK1.Kendine karşı sorumluluğu2.Ailesine karşı sorumluluğu

3.Okuluna ve çevresine karşı

4.Ülkesine ve dünyaya karşı sorumluluğu

5.Empati

• Okul içinde -sorumluluk kavramlarını işleyen pano oluşturmak.
• Sözlü tartışma türlerinin yapılması (panel, forum, münazara
• “Trafikte Sorumluluk” konulu slogan yarışması düzenlemesi
• “Engellilere karşı sorumluluklarımız” konulu kompozisyon yarışması düzenlemesi
• Duvar gazetesi, dergi broşür hazırlanması
• Konu ile ilgili kısa filmlerin seyrettirilmesi
• Aile bilgilendirme mektuplarının yazılması
• Ailelere yönelik broşür, bülten hazırlanması
• Ailelere ev ödevi verilmesi
• İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri
• Okul İdaresi
• Okul Öğretmenleri
• Okul çalışanları

• Okul Aile Birlikleri

• Kültür Müdürlüğü

• Emniyet Müdürlüğü

• İnternet

• Müftülük

 

DEĞER ADI

SABIR

UYGULANAN AY

OCAK – ŞUBAT

ETKİNLİK UYGULAMA SINIFI

TÜM SINIFLAR

KAZANIMLAR

Sabır kavramını bir değer olarak fark etme. Sabırlı insanın özelliklerini bilir. Sabırlı bir insanın özellikleri ile kendi kişilik özellikleri arasındaki farkı kavrar. Sabırlı olmanın kendi hayatı ve başkalarının hayatlarındaki olumlu ve olumsuz etkilerini fark eder. Sabırlı davranmadığı yaşantılarındaki olumsuzlukları fark eder. Sabır kavramının toplum üzerindeki etkilerini bilir.

ALT DEĞERLER

YAPILACAK ETKİNLİKLER

YARARLANILACAK KAYNAK VE KİŞİLER

SABIR1.    Sabır kavramı2.   Sabırlı insanın özellikleri

3.   Sabırlı olmanın kendi hayatı ve başkalarının hayatlarındaki olumlu ve olumsuz etkileri

Sabır kavramı sınıfta örneklendirilerek anlatılır.Sabırlı insanın özelliklerini söyler.Tartışan iki insanın resmi gösterilerek çocukların konu üzerinde konuşması sağlanır.

Sabır konulu sözler sınıfta okunarak üzerinde konuşulur.

Arkadaşıyla tartıştığı bir anı görsellerle ifade eder.

Konuyla ilgili hikaye okunacak.

Sabırla ilgili değer ağacı oluşturularak panoda sergilenir.

• İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri• Okul İdaresi• Okul Öğretmenleri• Okul çalışanları

• Okul Aile Birlikleri

• Kültür Müdürlüğü

•  Emniyet Müdürlüğü

İnternet

•   Müftülük

DEĞER ADI

ADALET

UYGULANAN AY

MART

ETKİNLİK UYGULAMA SINIFI

TÜM SINIFLAR

KAZANIMLAR

  Adalet, hak, eşitlik kavramlarını bilir. Adaletin sosyal yaşam üzerindeki önemini fark eder. Toplumsal yaşamda insanlar arasında adaletin sağlanmasında görevli kurum ve kişileri bilir

ALT DEĞERLER

YAPILACAK ETKİNLİKLER

YARARLANILACAK KAYNAK VE KİŞİLER

ADALETAdalet, hak, eşitlik kavramlarıAdaletin sosyal yaşam üzerindeki önemi

Empati

• Okul içinde dayanışma – adalet değerlerini işleyen pano oluşturulması•   “Örnek Alalım Köşesi” basında yer alan bu değerleri kapsayan örneklerin sergilenmesi• Dürüstlükle ilgili özlü sözlerin panoya asılması

• Duvar gazetesi, dergi broşür hazırlanması

• Konu ile ilgili kısa filmlerim seyrettirilmesi

• Aile bilgilendirme mektuplarının yazılması

• Ailelere yönelik broşür, bülten hazırlanması

• Ailelere ev ödevi verilmesi

• İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri• Okul İdaresi• Okul Öğretmenleri• Okul çalışanları

• Okul Aile Birlikleri

• Kültür Müdürlüğü

•  Emniyet Müdürlüğü

İnternet

•   Müftülük

DEĞER ADI

HAYAT VE ANLAMI

UYGULANAN AY

NİSAN

ETKİNLİK UYGULAMA SINIFI

TÜM SINIFLAR

KAZANIMLAR

Hayatı anlama. Hayatı anlamlandırabilme.Yaşama sevincini kavrama.Bir hayat gerçeği olan ölüm ve ötesini kavrama.

ALT DEĞERLER

YAPILACAK ETKİNLİKLER

YARARLANILACAK KAYNAK VE KİŞİLER

HAYAT VE ANLAMIHayat kavramıBir hayat gerçeği olan ölüm ve ötesini kavrama. • Hayat kavramı sınıfta örneklendirilerek anlatılır•Yaşama sevinci sınıfta örneklendirilerek anlatılır•Bir hayat gerçeği olan ölüm ve ötesi anlatılır

• Okul içinde pano oluşturulması

•   “Örnek Alalım Köşesi” basında yer alan bu değerleri kapsayan örneklerin sergilenmesi

• ilgili özlü sözlerin panoya asılması

• Duvar gazetesi, dergi broşür hazırlanması

• Konu ile ilgili kısa filmlerim seyrettirilmesi

• Aile bilgilendirme mektuplarının yazılması

• Ailelere yönelik broşür, bülten hazırlanması

• Ailelere ev ödevi verilmesi

• İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri• Okul İdaresi• Okul Öğretmenleri• Okul çalışanları

• Okul Aile Birlikleri

• Kültür Müdürlüğü

•  Emniyet Müdürlüğü

İnternet

•   Müftülük

DEĞER ADI

İKTİSAT KANAAT VE ŞÜKÜR

UYGULANAN AY

HAZİRAN

ETKİNLİK UYGULAMA SINIFI

TÜM SINIFLAR

KAZANIMLAR

 İktisat ,kanaat ve şükür kavramlarını bir değer olarak fark etme.

ALT DEĞERLER

YAPILACAK ETKİNLİKLER

YARARLANILACAK KAYNAK VE KİŞİLER

İKTİSAT KANAAT VE ŞÜKÜR1.   İktisat2.   İsraf

3.   Kanaatkar olma

4.    Nimetlere şükür

• Okul içinde  İKTİSAT KANAAT VE ŞÜKÜR değerlerini işleyen pano oluşturulması.•  ” İKTİSAT ” konulu resim sergisi düzenlenmesi• Duvar gazetesi, dergi broşür hazırlanması

• Konu ile ilgili kısa filmlerim seyrettirilmesi

• Aile bilgilendirme mektuplarının yazılması

• Ailelere yönelik broşür, bülten hazırlanması

• Ailelere ev ödevi verilmesi

• İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri• Okul İdaresi• Okul Öğretmenleri• Okul çalışanları

• Okul Aile Birlikleri

• Kültür Müdürlüğü

•  Emniyet Müdürlüğü

İnternet

•   Müftülük

ARALIK AYI DEĞERİ

İNSANIN SORUMLULUĞU

 

             İnsan hayat içinde diğer canlılardan farklılığını kanıtladıkça misyon da yüklenmiştir. Bu misyon sorumluluklarıdır. Yaşamdaki dengeyi korumak için kaynaklardan yararlandığımız gibi bu kaynakları koruyup geliştirmek ve gelecek kuşaklara aktarmak da görevimiz daha da ötesi  sorumluluğumuz olmuştur.

            İnsan önce kendine karşı sorumludur. Yaşamını mutlu bir birey olarak sürdürebilmesi için kendini mutlu kılacak edimlerde bulunması gerekmekte ,kendine ve insanlığa zarar verecek tehlikelerden uzak durmalıdır. Ailesine karşı da ikincil derecede sorumludur insan. Ailesinde kendine düşen görevleri yapmak ve ailesinin kendinden beklentilerine cevap vermekle yükümlüdür. İnsan ilişkide olduğu insanlara , sevdiklerine karşı da sorumludur. Yaşamı birlikte sürdürürken sevgi saygı çerçevesi içinde hareket etme sorumluluğunu taşımalı, karşısındakine empati ile yaklaşmalıdır..

         İnsanın insanlara, insanlığa karşı da sorumluluğu vardır. Kendinden önceki yaşamlardan süregelen birikimleri kullanmanın yanı sıra bunları geliştirerek gelecek kuşaklara aktarma sorumluluğu vardır ki öğrenme ve öğretme etkinliği de bu sorumluluğun başında gelir. Yani eğitim kaçınılmaz sorumluluklarımızdandır.

          İnsanın  özelliklerinden biri; ‘birikik’ olmasıdır. İnsanın  birikikliği yaşam koşullarının gelişimini sağlama koşullarından biri ise önceki yıllarda yapılmış çalışmaların genç nesillere ulaşmasının sağlanmasıdır ,böylece insanlar  geçmişteki deneyimlerin üstüne yenilerini yapılandırarak zenginleştirmekte, insanın yaşamı daha da kolaylaşır olup,  mutlu yaşam sürmesine neden olmaktadır. Burada eğitimin önemi daha da ortaya çıkmaktadır. Sorumluluğumuzun farkında olarak aldığımız eğitimin değerini bilmeli, eğitim ortamlarını daha nitelikli hale getirmeliyiz.

             İnsanın doğaya karşı sorumluluğu da yadsınamaz. Doğayı korumak, kullandığımız kaynakları çoğaltmak yükümlülüklerimizin en başında gelir. Kızılderili Reis Seatle şöyle der beyaz adama, topraklarını satın almak istediğinde:”Bu toprakları ve üzerindeki canlıları çocuklarınız için koruyunuz.”

          Antoine de Saint – Exupery  “Düzgün bir insan olabilmek için, sorumluluk üstlenen birisi olmak gerekir” dSorumluluklarımızın bilincinde olmalıyız.

     ARALIK 2014

                                                                        GÜNAY UZUNER

ŞUBAT AYI KONUSU

DEĞERLERİMİZDEN SABIR

 

SABIRLI OLURSAK

 

       “Doğru ve iyi olanı bilmek ile doğru ve iyi olanı yapmak arasındaki en önemli bağlantı, doğru ve iyi olanı yapacak bir karaktere sahip olmaktır “

 

İnsanın iyi bir karaktere sahip  olması için değerlerle donanması gerekir. Edindiği bilgilerin ve donandığı değerlerin en önemlilerinden  biri de sabırdır. Sabır diğer değerlerimiz gibi doğuştan gelen  bir yapı değil, eğitim ve etkileşimle edinilecek insanı daha da değerli kılacak bir değerdir.

Öğrenmeyle edinilen bu değerin bireyde oluşması için iyi bir  rol model gereklidir. Toplumda bu rolü okul üstlenmiştir. Okuldaki öğreticiler de bu role uygun bireyler olmalıdır.   Sabırlı olmayı öğretmenin birinci yolu sabırlı davranmak, sorumluluk vermek, öz güven oluşturmaktır.

Eğitimde edinilen bilgilerin, donanılan değerlerin bireyde kişilik bulması uzun bir süreç işidir. Bu süreçte bireylerin bireysel farklılıkları, aile yapıları yaş düzeyleri unutulmamalıdır.

Yaşadığımız  çağda her şey  karmaşık bir hal almış, içinden çıkılmaz gibi görünmektedir. Sorunlarla karşılaşıldığında çözümsüzlükle karşılaşıp karamsarlığa kapılarak, yaşama küsmemeliyiz.

Yaşamda hiçbir şey çözümsüz değildir. Sorunların çözümünün baş anahtarı sabırdır. Sabır ve zaman sorunların çözülmesinde tıkanan yolların alternatifini denememiz için olanak sağlar. O yolları denememizde  sonuca ulaştığımızı görmemiz , başarıya ulaşmamız  ve mutlu olmamız kaçınılmazdır.   Psikolog İzzet Güllü de : Sabır boş yere acı çekmek değildir, esasında sabır, dışımızdaki zaman ilacıyla içimizdeki doğal iyileştirme mekanizmamıza bizi iyileştirebilmesi için gerekli olan makul süreyi tanımak demektir. “ diyerek sabır ve zamanın sorunları gidermede önemli etken olduğunu vurgulamıştır. Bu nedenle eğitim sürecinde, değerlerin oluşması için iyi bir planlama ve zamana  ve uygulama ortamlarına ihtiyaç vardır. Bunları öğrencilere iyi rol modellerle sunduğumuzda kazanımlar da   doğru yolda olacaktır.

 

Öğrenciler  sabırlı olmanın önemini özümsemek için sabırlı olduklarında kazanacakları olguları bilmelidirler.

Sabırlı olursak:

–          Başarılı oluruz

–          Sorunlarımızı çözeriz

–          Övgü alırız

–          Öfkemizi kontrol ederiz

–          Kendimizi doğru ifade ederiz

–          Karşımızdakini anlarız

–          İsteklerimize kavuşuruz

–          Sevilen biri oluruz

–          Kişiliğimiz güçlenir

–          Mutlu oluruz

–          Geleceğimiz için sağlam adımlar atarız…

                                      Değerlerimiz her ne kadar günümüzü şekillendiriyor gibi görünse de geleceğimizdir. Toplumların geleceği iyi değerlerle donanmış bireylerin yetiştirdiği nesillerle güzel olacaktır.

             “ Sabır genişliğe ulaşmanın anahtarıdır” diyen Mevlana:  “Gülün dikene katlanması onu güzel kokulu yaptı” der.  Gül gibi güzel kokular yaymak istiyorsak çevremize, iyi davranışlar sunacaksak yaşantımızda ve karşılığında bir çok değeri kazanıp mutlu olmayı  umuyorsak sabırlı olmalıyız.

Sabır sabır sabır …

                                                                                                         GÜNAY UZUNER

DEĞERLER EĞİTİMİ MART AYI KONUSU

ADALET

ADALETTE DENGE

 

Toplumsal bir varlık olan insan iç denetimini sürekli kontrol altında tutmalıdır. Bireyin kendisini, toplumun ise bireyi, kontrol etmesini sağlayan unsurların başında değerler gelmektedir. Sahip olduğumuz  değerler  toplum içerisindeki statümüzün belirlenmesinde etkili olmaktadır. Bu değerler sayesinde  diğer insanlar ile etkili iletişime geçebilir ve sosyal konumumuzun belirlenmesi için uygun bir altyapı oluşturabiliriz.

Toplumda  şahsımıza saygınlık oluşturacak, kimlik edinmemizi sağlayacak önemli değerlerden biri de adaletli olmaktır.

Hakkın gözetilmesi ve yerine getirilmesi anlamına gelen adaletle haklı ve haksız ayırt edilir. Adalet kavramı temelde hukuk kurallarına uygunluğu içerir, ancak adalet insanların toplum içindeki davranışlarıyla ilgili olduğundan ahlak ve din kurallarıyla da ilişkilidir.

İnsanda hep var olan adalet değeri, biz  büyüdükçe yaşamdan edindiklerimizle hal alır. Bizler  toplumdaki paylaşımlarımızla kendimize bir yol çizeriz, çizilen yolun adil olması etkilendiğimiz  toplum fertlerinin de adaletli davranmasıyla ilintilidir.

Çocuk hızla öğrenen ve kopyalayıcı bir varlıktır. Kopyaladıklarını ve öğrendiklerini kendinde var olan değerlerle şekillendirir. Bu sebeple çocuğa sergilediğimiz yaşam sahnesinde onun yaşamına şekil verecek girdilerin de olumlu olması gerekmektedir. Eğitimcilerin ve ebeveynlerin ilişkilerde olumlu örnek sergilemeleri çocuğun sağlıklı birey olarak yetişmesini ilişkilerinde de adil olmasını sağlayacaktır.

İnsan ilişkilerinde adil olma durumu, dürüstlük, paylaşımcılık, eşitlik sağlama, hoşgörülü olma durumuyla ve birbirini sevmeyle ilintilidir. İnsan ilişkilerinde adalet tam uygulandığında insanlığa yansıması da çok etkileyici olacak,  dünya daha da yaşanılabilir hal alacaktır. Bireyden yola çıkıp evrene yayılan adaletli davranmanın sonucunda olabilirliği  bir Çin Atasözü ne güzel de açıklamıştır :

“Eğer ruhta sevginin ışığı olursa, insanda güzellik olur.
Eğer insanda güzellik olursa, evde uyum ve yardımlaşma olur.
Eğer evde uyum ve yardımlaşma olursa, ülkede düzen ve adalet olur.
Ve eğer ülkede düzen ve adalet olursa, dünyada sulh ve barış olur.”

 

İnsan ilişkilerinde adaletli davranma adına dengeyi korumak zordur. Adil olma durumu, olaylara, karşıdaki kişinin, yaşına, cinsiyetine, algısına, kişilik özelliklerine , aldığı eğitime göre değişir.

Güçsüz ve savunmasız insanları da korumak adil davranmakla ilintilidir. Ayrıca karşılaşılan problemlerde adil olmak için çaba sarf etmek de iyi bir davranıştır.  Ayrım yapılmadan yapılan hak arama çabası karşıdaki insana güven duygusunu  geliştirir. Bu çabalar çocuk için iyi bir rol model olacağından adaletli davranmaya özen göstererek iyi birer örnek olur, çocuğun da ilişkilerinde adil davranmaya gayret etmesini ve yaşantısına ve bize adaletli olmayı yansıtmasını  sağlamış oluruz.

Atasözünde de vurguladığı gibi unutmayalım ki : “ Haklarımız görevlerimizi yerine getirdikçe artar.”

 

                                                                                       Günay UZUNER

 

    ASIL ADALET

İnsanlarda tek sıcak kanun,

üzümden şarap yapmaları,

kömürden ateş yapmaları,

öpücüklerden insan yapmalarıdır.

İnsanlarda tek zorlu kanun,

savaşlara, yoksulluğa karşı

kendilerini ayakta tutmaları,

ölüme karşı yaşamalarıdır.

İnsanlarda tek güzel kanun,

suyu ışık yapmaları,

düşü gerçek yapmaları,

düşmanı kardeş yapmalarıdır.

Hep var olan kanunlardır bunlar,

bir çocukcağzın tâ yüreğinden başlar,

yayılır, genişler, uzar gider

t”a akla kadar.

Paul ELUARD

DEĞERLER EĞİTİMİ  NİSAN AYI  KONUSU

HAYAT VE HAYATIN ANLAMI

HAYATIMIZA ANLAM  KATMAK

         Hayat gerçekliğimiz, var oluşumuzun doğumla başlayıp ölüme dek süregenliği, rollerimizi başka başka hayatlara devredişimiz. Emerson’un da deyişiyle: “Hayat bir sürprizler serisidir. Öyle olmasaydı ne yaşanmaya, ne de korunmaya değerdi.”  Hayatı yaşarken  bize sunduklarından trad alacak ancak günümüzü gün edip hayatımızı çarçur etmeyeceğiz.

         Hayatımızı anlamlandıran yaşadığımız ortam, ailemiz, mutluluğumuz, sorumluluklarımız, sağlığımız, sevdiklerimiz, ideallerimiz, hayallerimiz, bunlara ulaşmak için verdiğimiz emekler, sürekli bir arayış, keşif içinde olmamız, kırılganlıklar,  mutsuzluklar, dünya halleri, ilişkilerimiz, ölüm ve ötesidir.  Doğumla başlayan varlığımız, etkileşimle sürer, bizden öncekilerin yaşadıklarını temize geçerken, yeni sayfalara yeni  kayıtlar geçerek bizden sonraki kuşaklara daha gelişmiş bir yaşam olanağı  aktarma uğraşıyla geçip, doğallığını kabullendiğimiz ancak hiç istemediğimiz, hele de sevdiklerimizin yokluğuyla  da hüzünlere gark olduğumuz   ölümle biter. Evrendeki tüm varlıklar da  böyledir. Doğmuştur, varlığını sürdürmektedir ve bir gün yok olacaklardır.

Biz insanlar hayatın bu değişmez kurallarına rağmen var olmanın tadına varıp, yaşamda bir çok bulgular elde etmiş, değerlere sahip olmuş ve  sevginin büyük gücüyle  bulgu , variyet ve değerlerimizi kendimizden sonrakilere özveriyle bırakmayı amaç edinmişizdir.

            “Hayatın bizim için ne anlam ifade ettiği, hayatın karşımıza neler çıkarttığı ile değil, bizim hayatın karşısına çıktığımız tavırla belirlenir; başımıza gelenlerden çok, bizim olanlara verdiğimiz tepkiler ile gelişir.”diyor  Lewis Dunnington. Biz de   pozitif bir pencereden seyrederek hayatı , etrafa gülücükler sunarsak, yalnızca kendi hayatımızı değil, etkileşimde  olduğumuz herkesin hayatını anlamlı kılmış oluruz.

       Hayatımızı öylesine dolu dolu yaşayalım ki  var olduğumuz süreçte geçirdiğimiz zaman anlam , hayatımız değer kazansın.  Deneme üstadı  Montaigne de “Hayatın değeri, uzun yaşanmasında değil, iyi yaşanmasındadır. Öyle uzun yaşamışlar vardır ki, pek az yaşamışlardır. Doyasıya yaşamak, yılların çokluğuna değil, sizin coşkunuza bağlıdır” diyerek  hayatımızı anlamlı kılmamıza vurgu yapmıştır.

       Yaşantımızı anlamlandıracak  tüm değerlerimizi hayatımıza katıp mutlu yaşayalım. Hadi gülümse hayat çok güzel!

                                                                                                      Nisan 2015

                                                                                                  GÜNAY UZUNER

 

 

 

YAŞAMAK GÜZEL

Söyle sevda içinde türkümüzü

Aç bembeyaz bir yelken.

Neden herkes güzel olmaz,

Yaşamak bu kadar güzelken?

İnsan dallarla, bulutlarla bir

Aynı maviliklerden geçmiştir.

İnsan nasıl ölebilir,

Yaşamak bu kadar güzelken?

      Fazıl Hüsnü DAĞLARCA

 Foote Logo

Öğrencilerimizi, çağdaş öğrenme ortamında, öğrencilerimizin bireysel gelişim özelliklerini göz önünde bulundurarak hareket ediyoruz

    

Bilgi Formu

Talebiniz için eğitim danışmanımız sizi en kısa sürede bilgilendirecektir.