ANAOKULU

REHBERLİK & PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK

Okul öncesi eğitim, öğrenim hayatının en önemli basamağıdır. Burada kazanılan beceriler ve edinilen bilgiler çocuklarımızın ilerde gelecekleri yüksek konumların zeminini oluşturmaktadır. Çocuklarımız okul öncesi eğitimle kendilerini keşfetme, kişilerarası ilişkilerini ve paylaşımlarını geliştirme, farkındalık kazanma, duyarlı ve yardımsever bir insan olma gibi yetileri kazanarak ilkokul sürecine hazırlanmış olur.

 

Atabek Anaokulu olarak amacımız, çocuklarımızın gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını ve yetenekleri göz önüne alarak, sağlıklı bir biçimde fiziksel, duygusal, dil, sosyal ve zihinsel yönden gelişimlerini sağlamak, olumlu kişilik özelliklerinin oluşmasına yardımcı olmak, yaratıcı yönlerinin ortaya çıkarıldığı, kendilerine güven duymalarının sağlandığı, aileler ve eğitimcilerle koordineli kaliteli bir okul öncesi eğitim programı uygulayarak gelecekte okul başarıları daha yüksek, sosyal ve duygusal, sözel, zihinsel ve fiziksel gelişim açısından daha donanımlı bireyler yetiştirmektir.

 

Okulumuzun rehberlik servisinde tam zamanlı olarak görev alan psikoloğumuz, gün boyunca çocuklarla birlikte zaman geçirerek onları yakından tanımanın vermiş olduğu avantajla çalışır. Yapılan sınıf gözlemleri ve bireysel değerlendirmeler sonucu bir yandan öğretmenlere pedagojik açıdan destek olan psikoloğumuz diğer yandan gerekli gördüğü takdirde ebeveynle iletişime geçerek sınıf öğretmeni ile birlikte çocuk için yeni bir yol haritası çizer. Bireysel çalışmaya ihtiyacı olan çocukları belirler, bu ihtiyaçlar doğrultusunda çocuğa en uygun olan çalışma programını ve bu programa uygun materyalleri hazırlayarak programın uygulanmasına rehberlik eder. Bu süreçte çocuğun izlediği her adım aileye düzenli olarak rapor edilerek, aile ve rehberlik servisi arasındaki bağlar güçlendirilir.

 

Siz de çocuğunuzun ilköğretime giden bu heyecanlı serüveninde yardıma ihtiyacınız olduğunu düşünüyor ve profesyonel bir desteğe gereksinim duyuyorsanız okulumuzun rehberlik servisine başvurabilir, psikoloğumuzdan randevu alabilirsiniz.

 

Psikoloğumuz Gamze Sürücü’nün uyguladığı psikolojik testler:

 

1.      Metropolitan Testi

2.      4-5-6 Yaş Tanıma Testleri

3.      Ankara Gelişim Tarama Envanteri

4.      Peabody Resim Kelime Tanıma Testi

5.      Bender Gestalt Görsel Motor Algı Testi

6.      Beier Cümle Tamamlama Testi

7.      Bir Resmin Psikolojik Değerlendirmesi

8.      Depresyon ve Duygu Durum Ölçekleri

 Foote Logo

Öğrencilerimizi, çağdaş öğrenme ortamında, öğrencilerimizin bireysel gelişim özelliklerini göz önünde bulundurarak hareket ediyoruz

    

Bilgi Formu

Talebiniz için eğitim danışmanımız sizi en kısa sürede bilgilendirecektir.