AKRAN ZORBALIĞI

/ Rehberlik

Akran Zorbalığı Nedir ?

 

Bir ya da birden çok öğrencinin kendilerinden daha güçsüz öğrencileri kasıtlı ve sürekli olarak rahatsız etmesiyle sonuçlanan ve kurbanın kendisini koruyamayacak durumda olduğu bir saldırganlık türüdür.

A. Fiziksel Zorbalık

 • İtme
 • Tekmeleme
 • Vurma
 • Tükürme
 • Isırma
 • Saç Çekme
 • Mala zarar verme

B. Sözel Zorbalık

 • Alay Etme
 • İsim takma
 • Aşağılama
 • Küfür Etme
 • Tehdit Etme
 • Sürekli Emir Verme
 • C. Psikolojik ve Duygusal Zorbalık
 • Dışlama
 • Reddetme
 • Etrafa Yazılar Yazma
 • Diğerlerini Kışkırtma
 • Dedikodu Çıkarma
 • İftira Atma

A. ZORBA

 • Saldırgan ve dürtüsel bir yapıya sahiptirler.
 • Problem çözme becerileri yeterince gelişmemiştir.
 • Akademik başarıları düşüktür.
 • Hakimiyet ve baskı kurmaya ihtiyaç duyarlar.
 • Öfke kontrol sorunu yaşarlar.
 • Empati yapma becerileri yok denecek kadar azdır.
 • Sigara, alkol ve madde kullanmaya yatkındırlar.
 • Aşırı otoriter ve cezalandırıcı ebeveyne sahiptirler.

B. MAĞDUR

 • Kaygılı ve güvensiz hissederler.
 • Temkinli, hassas ve sessizdirler.
 • Özsaygıları düşüktür.
 • Sosyal ve duygusal uyumları zayıftır.
 • Okul içerisinde yalnızlık çekerler.
 • Okulla bağları zayıftır ve çok sık devamsızlık yaparlar.
 • Depresyon ve intihar eğilimi görülebilir.
 • Yeterince fırsat ve sorumluluk vermeyen, aşırı koruyup kollayan ebeveyne sahiptirler.

C. SEYİRCİ

 • Zorbalık olaylarının %85’inde akranlar seyirci durumundadır.
 • Sadece %11’inde zorbaya müdahale ettikleri görülür.
 • Mağdura yardım edemedikleri için suçluluk hissederler.
 • İspiyoncu damgası yemekten korkarlar ve bu yüzden sessiz kalırlar.
 • Mağdur olmaktan korkarlar.

Zorba Davranışının Gelişimi

 • Erken çocukluk döneminde çocuğun ilk bakıcısının (annenin) duyarsız, içten olmayan ve ilgisiz tutumu
 • Çocuğun ilk bakıcısının aşırı toleranslı ve hoşgörülü tutumu
 • Ebeveynlerin güce dayalı disiplin tekniklerini kullanması

 

Zorbalık Davranışlarına Maruz Kalma Olasılığı Yüksek Olan Çocuklar

 • Pasif, çekingen ve içine kapanık,
 • Kendine güvensiz ve kaygılı,
 • Kendini savunabilme ve uygun kişiden yardım isteme gibi sosyal becerilerden yoksun olan,
 • Fazla arkadaşı olmayan ve
 • Duygusal olarak çabuk dağılabilen çocuklar.

 

Zorbalık Davranışlarına Maruz Kalma Olasılığı Düşük Olan Çocuklar

 • İletişim becerisi güçlü ve sosyal olan,
 • Çatışma çözme becerileri gelişmiş,
 • Uzlaşabilen ve alternatif çözümler üretebilen,
 • Kendine güvenen ve özsaygısı yüksek olan çocuklar.

 

Aileye Öneriler

 • Zorbalık davranışlarına karşı daha ilgili ve dikkatli olun.
 • Çocuğunuza daha çok zaman ayırın ve birlikte sosyal aktiviteler yapın.
 • Çocuğunuza karşı ilgili ve samimi olun.
 • Karşılaşılan problemleri çözmesi konusunda çocuğunuza fırsat ve sorumluluk verin.
 • Aşırı otoriter ve cezalandırıcı bir ebeveyn olmayın.
 • Okul idarecisi, öğretmen ve psikolog ile iş birliği içinde olun.

Kitapçıkta Ele Alınan Konular;

 • Akran Zorbalığı Nedir?
 • Türleri
 • Roller ve Özellikleri
 • Zorba Davranışının Gelişimi
 • Aileye Öneriler


Foote Logo

Öğrencilerimizi, çağdaş öğrenme ortamında, öğrencilerimizin bireysel gelişim özelliklerini göz önünde bulundurarak hareket ediyoruz

    

Bilgi Formu

Talebiniz için eğitim danışmanımız sizi en kısa sürede bilgilendirecektir.