Haber & Aktüel

Duyurular

Blog

Aileler Ders Çalışmayı Nasıl Eğlenceli Kılabilirler?

Lise Öğrencileri İçin Aktivite Önerileri

Ders Çalışırken Keyif Almanın Yolları

Anaokulu Çağındaki Çocuklar İçin Müzik

İstanbul Kolejleri, İstanbul’daki Kolejler ve Atabek Koleji

Gaziosmanpaşa Özel Okulları arasında köklü bir yere sahip olan Atabek Eğitim Kurumları, Bayrampaşa, Kağıthane, Eyüp gibi semtlerden birçok öğrenciye
“Yarının Vizyonerleri” olmaları için kaliteli eğitim sunmakta ve gelecek vizyonu çizmektedir.

Bir Kolejden Daha Fazlası

Her geçen gün yeni bireyler yetiştiren Atabek Koleji; kurulduğu günden bu güne İstanbul Kolejleri arasında, erdemli birey yetiştirme ve Atatürk sevgisini müfredatından hiç eksik etmedi.

İstanbul'daki Kolejler

istanbul kolejleri

İstanbul’un ihtişamlı tarihi içinde, eğitime verilen önem çok eskilere dayanmaktadır. 1800’lü yıllardan bu yana süregelen çeşitli İstanbul kolejleri, diğer şehirlerde olduğu gibi eğitim için en iyisini düşünen, en iyisi için uğraşan ve buna gönül vermiş insanların emekleri ile kurulan okullar olmuştur. Bu okullarda eğitim alan çocuklarını kendi geleceklerine en iyi şekilde hazırlamak isteyen anne-babaların, zaman içinde hem hassasiyetleri hem de bilinç düzeyleri artmıştır. Eğitim için alternatifler arttıkça sorumluluk sahibi ebeveynlerin de seçim yapma konusundaki kriterleri hassaslaşmıştır. Sınavlara iyi hazırlıyor olması yetmemiş, hangi alana yoğunlaşılıyorsa, o alanda eğitim veren ve akademik geçmişi iyi olan okullar tercih edilmeye başlanmıştır.

Anaokulu

atabek anaokulu

Anaokulu, çocuğun kendisini “birey” olarak hissetmeye ve ifade etmeye başladığı yerdir. Kimi çocuklar annelerinin babalarının yanlarından ayrılmasını istemezken kimi çocuklar da okul kapısından içeri girer girmez arkalarını dönüp ebeveynlerine el sallamaktadırlar. Atabek Anaokulu, her bir çocuğa aynı pozitif yaklaşım ile davranır. Bilginin araştırılarak bulunması gerekliliğini savunan Atabek Koleji, bunu anaokulundan itibaren öğrencilerine aşılar. Paylaşımcı, çevresine ve doğaya duyarlı, diğer insanlara saygılı, Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı evlatlar yetiştirmek için öğretmenlerinin de öyle olması gerekmektedir. Atabek Koleji’nde eğitimciler de bu anlayışı önceler.

Atabek Anaokulu

Ortaokul

atabek ortaokulu

Ortaokul Kolejleri ilk “ayrışma” noktasıdır: eğitimin bu safhasında akademik olarak kimi başka okullara giden ya da başka okullardan gelen öğrenciler, çok kültürlülük kavramına yaklaşımda disiplinel yeni kriterler getirir. Özellikle İstanbul’daki Kolejler şehrin kozmopolit yapısından dolayı izole yapısının bozulmasına çok müsaittir. İzole yapının bozulması öğrencinin sosyalleşmesi açısından da çok önemlidir. Branşlaşmaya başlayan eğitimin öğrenciye yabancı gelmemesi çok önemlidir. Ortaokul ve lise hem fiziksel ve mental gelişimde ergenlik çağı denilen zorlu aşamayı kat edecekleri hem de kendilerini net ve doğru ifade etmek durumunda kalacakları dönemdir. Bu nedenle eğitimcilerin buna göre hazırlanmış ve yapılandırılmış olması çok büyük önem taşır. Ortaokulda öğrenci ilk zorlu sınavıyla da yüz yüze gelmektedir: TEOG. Öğrenci aynı zamanda psikolojik ve fizyolojik olarak değişmekte ve bu değişimi bir dengeye oturtmak için çaba göstermektedir. Bilinçaltında olagelen bu süreç de öğrencinin sınavlara hazırlanırken strese girmeyi önleyen eğitim kadrosu ve eğitimi ile aşılır.

Atabek Ortaokulu

Seçkin Değerler

Saygın kişilikler saygın eğitmenlerle topluma armağan edilir. Kendine güvenen ve ahlaki değerleri yüksek fidanlar yarının büyük çınarları olma yolunda Atabek ile yetişiyor.

Atabek ve Pozitif Yaklaşım

istanbul avrupa yakası kolejleri

İstanbul’un karmaşık kentsel yapısı içinde sıkışıp kalmış çocuklar için nefes alabilecekleri, kendilerini rahat hissedebilecekleri, eğitimi zorunluluk olarak değil eğlence olarak görebilecekleri bir okul her anne babanın muhakkak en baş kriteridir. Büyük bir bahçesi, bahçenin içinde çeşitli hayvanları ile hem doğala yakın, hem de direkt araştırarak öğrenebilecekleri imkânları sunan bir kolej, Atabek Koleji, aynı zamanda çocukların ilgi alanlarına göre eğitim almaları gerektiğini savunan bir akademik yapıya sahiptir. İstanbul’daki kolejler arasında farklı bir yere sahip olan Atabek Koleji’nde pozitif yaklaşım her şeyden önce gelir. Öğrencinin bir “birey” olarak kendini doğru ifade edebilmesi, pozitif yaklaşımın getirisidir. Önemli olan sonuca gidilen yol olarak düşünülmelidir. Çocukların yaşlarına göre bedensel ve mental gelişimleri göz önüne alınarak hazırlanan programlarda her bir detay, farklı düşünülmüş ve kendi durumu içinde değerlendirilerek akademik başarısını getirecek programları hazırlanmıştır.

İlkokul

atabek ilkokulu

Beceriler doğrultusunda yönlenen fikirler ve çocukların kendi eğilimleri ile belirlenen eğitim şekilleri rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümleri ile pekişiyor. Öğrencinin kendi eğilimlerini erken yaşta keşfetmesi geleceğini belirlemesinde çok önemlidir. Eğitimine devam edeceği alana karar verirken bilinçli olması rehber öğretmenlerin ve danışmanların da çözümü yaklaşımlarında faydalı olmaktadır.

Atabek İlkokulu

Lise

atabek anadolu lisesi

Lise eğitimi Türkiye koşullarında sadece “Üniversiteye giriş sınavı”na odaklansa da öğrencinin bu psikoloji içine girmeden sınavlara hazırlanması için kolejin eğitmelerine ne donanımlı olması ilk şarttır. İstanbul Kolejleri bu anlamda bir rekabet içindedirler. Bir sene sonraki öğrenci sayılarını genellikle bir öncesi sene, LYS ve / veya YGS’deki başarı seviyesi belirlemektedir. Atabek Koleji, Atabek Anadolu Lisesi olarak temel amacımız, gençlerimizi çağdaş ve uygar bir yaşama hazırlamak için kendi ilgi, istek, yetenek ve donanımlarının farkına varmalarını sağlayarak seçecekleri mesleklerde onlara kılavuzluk etmektir.

Atabek Anadolu Lisesi

Veliler kolej seçerken günümüzde hangi kritik noktaları göz önünde bulundurmalı?

Atabek bünyesinde öğrencilere profesyonel danışmanlık hizmeti veriliyor mu?

Okullar öğrencilere ne tür sosyal imkanlar sunmalı?

Danışman öğretmenlerin görev ve sorumlulukları neler?

Rehberlik-danışmanlık mekanizmasının öğrenci için önemi nedir?

Veli-okul-öğrenci iş birliğinde nasıl bir yol izlenmeli, nelere dikkat edilmeli?Foote Logo

Öğrencilerimizi, çağdaş öğrenme ortamında, öğrencilerimizin bireysel gelişim özelliklerini göz önünde bulundurarak hareket ediyoruz